• +374 11 472 760
  • mailbox@ytpc.am
  • ՀՀ, ք. Երևան 0053, Արին-Բերդ 3-րդ նրբ, թիվ 3

Հաշվետվություն

«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի 2017թ. ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն

Report of 8495-AM 2017

2017թ տարեկան հաշվետվություն

2017 annual report

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Report of 8615-AM FY

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 2017թ․ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա վերաբերյալ

fin hashv 2017

«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի 2015-2016թթ. ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն

AR ETNIP 2015-2016 ARM

«Էլեկտրաէներգետիկական ոլորտի ֆինանսական առողջացման» ծրագրի 2016թ. ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն

Audit Report of 8615-AM FY 2015-2016 ARM

«Երևանի Ջերմաէլէկտրակենտրոն» ՓԲԸ 2016թ. ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն

Audit Report of YTPC FY 2016 ARM

«Երևանի Ջերմաէլէկտրակենտրոն» ՓԲԸ 2015թ. ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն

YTPC 2015 arm

YTPC

 

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորի եզրակացություն

 

Նամակ ղեկավարությանը – GrantThornton

Նամակ ղեկավարությանը – GrantThornton

 

<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն > ՓԲ ընկերության 2018թ.-ի տարեկան հաշվետվություն

<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն > ՓԲ ընկերության 2018թ.-ի տարեկան հաշվետվություն

 

Էլեկտրաէներգետիկական ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2018թ․

Էլեկտրաէներգետիկական ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2018թ․

 

<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն > ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն > ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

 

<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն > ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն > ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

 

ԵրՋԷԿ ՓԲԸ Ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2018թ․

ԵրՋԷԿ ՓԲԸ Ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2018թ․

 

<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն > ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն > ՓԲԸ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

 

<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն > ՓԲ ընկերության 2018թ.-ի տարեկան հաշվետվություն

<Երևանի Ջերմաէլեկտրակենտրոն > ՓԲ ընկերության 2018թ.-ի տարեկան հաշվետվություն

Մեր գործընկերներ

[logo_carousel_slider]