«ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԷԿ» ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

«Երևանի ՋԷԿ» արհեստակցական կազմակերպությունը ստեղծվել է 2001թ. հոկտեմբերի 30-ին, գրանցման համարը 211.190.00127, միավորում է «Երևանի ՋԷԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության աշխատողներին, նրանց աշխատանքային ու դրա հետ կապված սոցիալական և այլ իրավունքներն ու շահերը ներկայացնելու և պաշտպանելու համար։

Կազմակերպության հիմնական նպատակներն են՝

1.ներկայացնել և պաշտպանել աշխատողի աշխատանքային իրավունքներն ու շահերը,
2.իրականացնել աշխատանքային օրենսդրության կատարման վերահսկողություն,
3.ապահովել աշխատողների և գործատուի շահերի համաձայնեցումը կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում,
4.պարզաբանել և մեկնաբանել աշխատանքային իրավունքների նորմերը,
5.վարել կոլեկտիվ բանակցություններ, կնքել Կոլեկտիվ պայմանագիր:

Կազմակերպության գտնվելու վայրը և փոստային հասցեն է՝

ՀՀ, ք. Երևան, Արին-Բերդի 3-րդ նրբ, թիվ 3

Կազմակերպության անվանումն է՝

հայերեն լրիվ – «Երևանի ՋԷԿ» արհեստակցական կազմակերպություն

Կազմակերպության բարձրագույն մարմինը Համաժողովն է,

ղեկավար մարմինը՝ Արհկոմը,

գործունեության վերահսկողությունն իրականացնում է Վերստուգիչ հանձնաժողովը,

ընթացիկ գործունեությունը ղեկավարում է Կազմակերպության նախագահը:

Կազմակերպության Արհկոմի կազմը՝

 

  • Արմեն Պետրոսյան
  • Կարեն Խեչումյան
  • Վահե Խաչատրյան
  • Մարիետա Բոզոյան
  • Գրիշա Դանիելյան
  • Սերժիկ Բեջանյան
  • Սանասար Մուրադյան
  • Ազատ Ղոսալմյան
  • Էդուարդ Սահակյան


Կազմակերպության Վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ Եվա Սմբատյան

Կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Սահակյան

+374 11 472 760

mailbox@ytpc.am

0053, Yerevan, Arin-Berdi St. 3rd Lane, 3 Bld., Armenia